nasze znaki towarowe

SUPER NANO CLEANSER

Super Nano Cleanser – linia produktów z hydrofobową nanopowłoką poprawiającą widoczność. Efekt ten uzyskuje się dzięki niewidocznej hydrofobowej powłoce „Lotus Effect”. Woda zbiera się w kropelki o okrągłym kształcie, łatwo spływa z powierzchni szkła, zmywając cząsteczki brudu. Szkło pozostaje stale suche.

SUPER NANO DETERGENT

Super Nano Detergent – linia środków czyszczących o wyjątkowych właściwościach. Najskuteczniejsze produkty do usuwania osadów kamienia i wapna. Dzięki hydrofobowej powłoce woda zbiera się w krople o okrągłym kształcie, łatwo spływa z powierzchni szkła zmywając drobinki brudu.

SUPER NANO GREASE

Super Nano Grease to seria produktów do obróbki ruchomych części i mechanizmów. Charakteryzuje się wysoce przenikliwym smarowaniem z aktywnym efektem hydrofobowym, zapewnia doskonałe wyniki w różnych zastosowaniach. Opracowaliśmy tę linię produktów dla różnych warunków pracy.

nasze znaki towarowe

Współpracę opieramy o jasne i przejrzyste zasady, a nasza firma jest zawsze otwarta na dialog i wsparcie wszelkich działań. Naszym głównym celem jest wzajemny i dynamiczny rozwój, dający obustronne korzyści.

SUPER NANO CLEANSER

Super Nano Cleanser – linia produktów z hydrofobową nanopowłoką poprawiającą widoczność. Efekt ten uzyskuje się dzięki niewidocznej hydrofobowej powłoce „Lotus Effect”. Woda zbiera się w kropelki o okrągłym kształcie, łatwo spływa z powierzchni szkła, zmywając cząsteczki brudu. Szkło pozostaje stale suche.

SUPER NANO DETERGENT

Super Nano Detergent – linia środków czyszczących o wyjątkowych właściwościach. Najskuteczniejsze produkty do usuwania osadów kamienia i wapna. Dzięki hydrofobowej powłoce woda zbiera się w krople o okrągłym kształcie, łatwo spływa z powierzchni szkła zmywając drobinki brudu.

SUPER NANO GREASE

Super Nano Grease to seria produktów do obróbki ruchomych części i mechanizmów. Charakteryzuje się wysoce przenikliwym smarowaniem z aktywnym efektem hydrofobowym, zapewnia doskonałe wyniki w różnych zastosowaniach. Opracowaliśmy tę linię produktów dla różnych warunków pracy.